Vertrouwenspersoon BSV

Beste leden van de BSV en/of hun ouders/verzorgers, 

Om een veilig sportklimaat te bevorderen zijn er binnen de BSV twee vertrouwens contactpersonen aangesteld. John Keus en Mariëlle van den Beld hebben deze taak op zich genomen en zich tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juni 2022 voorgesteld aan de aanwezige leden. 
Hoe ziet de rol van vertrouwenspersoon eruit? 
We zijn aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers op de manier van omgang met elkaar binnen onze vereniging. Bij een melding van grensoverschrijdend gedrag zullen we een luisterend oor bieden en samen zoeken naar de juiste vervolgstappen. Als vertrouwenspersoon hebben we een geheimhoudingsplicht, mits dit de veiligheid niet in de weg staat.  

Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten, gepest, gediscrimineerd of misschien wel om een andere reden? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of begeleider die je zelf niet met hen durft of wilt bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert sporten meer stress op dan plezier? Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? 

Neem dan contact op met John of Mariëlle. Zij zullen vertrouwelijk met je praten en kijken hoe ze je kunnen helpen. 
Je kunt hen bereiken via vertrouwenspersoonbsv@gmail.com  

Met vriendelijke groeten, 

bestuur BSV, John en Mariëlle