Lidmaatschap en contributie

Aanmelden
Wat leuk dat u lid wilt worden bij de BSV! U bent van harte welkom bij onze sporten en kunt 2 proeflessen gratis meedoen.

Voor de gymafdeling geldt dat deelname aan de selectie alleen mogelijk is op uitnodiging. Binnen de volleybalafdeling bepaalt de technische commissie aan welk competitieteam u kunt deelnemen; deelname aan recreatief volleybal is direct mogelijk.

Voor al onze sporten werken wij met een aanmeldformulier; u kunt deze verkrijgen in de sporthal, via de train(st)ers of downloaden via de website. Deze kunt u weer bij uw train(st)er inleveren of inleveren op het adres dat op dit formulier staat. U betaalt éénmalig € 10,- inschrijfkosten.

BSV aanmeldformulier volleybal | BSV aanmeldformulier gymnastiek

Afmelden
Het lidmaatschap bij de BSV wordt aangegaan voor ten minste 1 kwartaal. Opzeggen van het lidmaatschap kan dan ook alleen per kwartaal plaatsvinden. De leden dienen dit schriftelijk (Koningspage 34) of per e-mail (info@bsv-beekbergen.nl of secretariaatbsv@gmail.com) te doen vóór de start van het nieuwe kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Bij opzegging na de start van het nieuwe kwartaal wordt het nog lopende kwartaal nog in rekening gebracht.

Contributie
In de tabel hieronder ziet u de contributie per kwartaal voor het seizoen 2021-2022. De incasso vindt plaats per kwartaal rond 27-02, 27-05, 27-09 en 27-11.

 Gym en turnen

Soort les Aantal uur Contributie per kwartaal
Peuter/kleutergym en recreatie 1 € 36,-
Wedstrijdturnen 1,5 € 60,-
Selectie turnen 4,5 € 90,-

Volleybal

Soort les Aantal uur Contributie per kwartaal
Dames 1 3 € 71,50
Dames 2, 3
Heren 1, 2, 31
1.5 € 62,-
Jeugdleden2 1.5 € 45,50
Recreanten wedstrijd 1.5 € 47,-
Recreanten dames en gemengd 1 € 40,-

1 Na afloop van de competitie trainen de herenteams 2 uur per week gezamenlijk.
2 Na afloop van de competitie trainen de jeugdleden 1 uur per week.

Wijziging van gegevens
Graag ontvangen wij wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk van u ten behoeve van onze ledenadministratie. Dit kan via info@bsv-beekbergen.nl of secretariaatbsv@gmail.com. Indien u lid van de gymafdeling bent, dan ontvangen wij de wijzigingen ook graag via gymbsv@gmail.com, zodat wij uw contactgegevens altijd up-to-date hebben.