Stichting Omnisport staakt pogingen om te komen tot Multifunctioneel Sportcentrum in Beekbergen

Het bestuur van de Stichting Omnisport Beekbergen heeft besloten de pogingen te staken om te komen tot een Multifunctioneel Sportcentrum in Beekbergen. In de afgelopen 8 jaar heeft de stichting – waarin de voetbalvereniging, tennisvereniging en zaalsportvereniging samenwerken – een flink aantal scenario’s uitgewerkt, maar bij alle pogingen blijkt steeds dat zonder financiële ondersteuning van Gemeente Apeldoorn geen enkele business case sluitend is te krijgen. Er zijn al die jaren intensieve contacten geweest met diverse partijen, waaronder de gemeente, maar dit heeft helaas niet tot resultaat geleid. “Na alle pogingen gooien we voor dit moment de handdoek in de ring en we vinden dat we daarover nu duidelijkheid moeten verschaffen naar onze achterban”, aldus voorzitter Jan Blom. “Wij zien een multifunctioneel sportcentrum nog steeds als een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen, maar blijkbaar is er op dit moment de tijd niet rijp voor.” De stichting zal wel blijven voortbestaan om op andere manieren de (sport)belangen van de inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen te blijven behartigen.

De Stichting Omnisport Beekbergen is opgericht in 2015 met als doel het sportaanbod in Beekbergen veilig te stellen en daarmee de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap te bevorderen. “Drie sportverenigingen op een paar honderd vierkante meter, ieder met een eigen accommodatie en met eigen vrijwilligers, maar alle drie met zorgen voor de toekomst. Dat vraagt om de krachten te bundelen en daarbij was een gezamenlijke accommodatie onmiddellijk onze droom”. In eerste instantie ging het om de sport maar al snel werd de droom breder. “Als er één plek is waar elke avond het licht al brandt, dan is dat bij de sportverenigingen. Hoe mooi zou het zijn als we hier de dorpshuisfunctie nieuw leven zouden kunnen inblazen”. Met alleen drie sportverenigingen bleken de plannen niet te realiseren dus is de stichting onder meer in gesprek gegaan met de verschillende zorginstellingen in het dorp. Daar was veel enthousiasme voor samenwerking om meer in het dorp te integreren maar helaas weinig financiële ruimte. Ook bij de Gemeente Apeldoorn was er aanvankelijk enthousiasme voor het initiatief en is er zelfs besloten tot ondersteuning met een haalbaarheidsstudie. Het resultaat van deze studie en van de scenario’s die vervolgens werden uitgewerkt, bleek steeds negatief. Op allerlei gebied waren er steeds bezwaren en praktische beperkingen. Tijdens de Corona-periode en ook door wisselingen van de wacht bij de gemeente kwam de voortgang op een lager pitje te staan.
De voetbalvereniging en tennisvereniging konden ondertussen investeringen in een nieuw dak en nieuwe tennisbanen niet langer meer uitstellen. Toch is er door de stichting ook in de laatste fase nog gewerkt aan scenario’s, maar zonder succes. “We hebben echt alles geprobeerd, maar we krijgen het verhaal niet rond. Nu in ieder geval niet.” De Stichting Omnisport geeft voor de toekomst de moed echter niet op: “In de gemeentepolitiek heeft men de mond vol van Apeldoorn Gezinsstad, vitale dorpen en aandacht voor jeugd en breedtesport. Er is bovendien sprake van een sprong met woningbouw over de A1. Daarmee gaat de situatie dicht bij onze dorpen drastisch veranderen. Wellicht biedt dat nieuwe kansen. En in de tussentijd zullen wij op alle andere manieren proberen – weliswaar ieder vanuit een eigen accommodatie – de samenwerking tussen de drie sportverenigingen verder te versterken.”