Protocol wedstrijd- en trainingsdagen

Protocol wedstrijd- en trainingsdagen BSV Beekbergen

Bijgewerkt op: 07-10-2020

Tijdens de trainings- en wedstrijddagen van de volleybal en/of gym gelden de volgende afspraken:

 1. Kom maximaal 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd, zoveel mogelijk in sportkleding, naar de hal.
 2. Kom maximaal 15 minuten vóór aanvang van de training, zoveel mogelijk in sportkleding, naar de hal.
 3. Bij binnenkomst op wedstrijddagen staat handdesinfectie, iedereen die binnenkomt wordt geacht hier gebruik van te maken.
 4. De kleedruimtes en douches kunnen worden gebruikt. In de kleedruimte kunnen maximaal 6 personen zich omkleden en/of douchen. Indien het team groter is, wordt er buiten de kleedruimte gewacht tot er minder personen in de kleedruimte zijn.
 5. Mondkapjes advies:
  Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:
  – Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
  – Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
  – Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
  – Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
  – De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
  – Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
  – Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op;
  – De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.
 6. In de kleedruimtes dient rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand.
 7. De zaalwacht ziet er op toe dat de kleedruimtes vrij zijn voor het team wat naar een volgende wedstrijd komt.
 8. Bezoekende teams voor wedstrijden vernemen via de zaalwacht van welke kleedruimte zij gebruik kunnen maken.
 9. De zaalwacht maakt tijdens elke wedstrijd de klinken van de haldeur, toiletdeuren en kleedkamerdeuren schoon.
 10. De zaalwacht maakt tijdens elke wedstrijd de tafels schoon.
 11. Na de wedstrijd maakt de zaalwacht de spelersbanken en de scheidsrechtersstoel schoon.
 12. Kleding en tassen worden meegenomen vanuit de kleedruimte naar de hal.
 13. Teams die het veld verlaten wachten aan de zijkant (met 1,5 meter afstand) van het speelveld. Nieuwe teams lopen eerst het veld op en dan verlaten de teams die gespeeld hebben het veld.
 14. Reserve spelers en coach houden aan de zijlijn 1,5 meter afstand.
 15. Het team van BSV maakt gebruik van de banken aan de zijde van de pantry. De bezoekende vereniging maakt gebruik van de banken aan de zijde tegenover de scheidsrechter. Er wordt gewoon van helft gewisseld.
 16. De teltafel kan door 2 mensen worden bemand: 1 persoon op de bank met het fysieke telbord, 1 persoon achter de tafel met de PC.
 17. De pantry is gesloten tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen.
 18. De teams worden verzocht zo snel mogelijk na de wedstrijd de hal te verlaten.
 19. Iedereen wordt verzocht géén publiek bij de wedstrijden mee te nemen. Alleen noodzakelijke teambegeleiders zijn toegestaan.
 20. Iedereen wordt geacht het protocol op te volgen van de sportbonden, Accres en het protocol van BSV.
 21. Dit deel van het protocol wordt toegevoegd in de map die in de hal ligt welke ten aller tijden getoond kan worden indien daar naar wordt gevraagd bij een controle.
 22. Dit protocol wordt opgehangen aan de voordeur van de hal, wordt opgehangen ín de hal en hangt aan de binnenzijde van de kleedruimtes.

Heeft u als uitspelende club vragen, opmerkingen of wilt u zich afmelden voor de wedstrijd? Neem dan contact op met Herma Huisman via 0615633231.